about

شرح ماموریت

روند رو به رشد شرایط فعلی کشور و موقعیت استراتژیک به وجود آمده برای کشور در منطقه و بحران طی شده از جمله شیوع ویروس کرونا منجر به آن گردید که کسب و کار های خلاقانه و مبتنی بر تکنولوژی های فناورانه و هوشمند بیش از بیش فعال شده و رویکرد نوین در کشور را ایجاد نماید. لذا تجارت الکترونیک، توسعه زیرساخت های IT در کشور و همچنین ایجاد بازار رقابتی باعث گردیده تا ضمن تغییر ساختار خود به یک موجود زنده چابک و یکپارچه بتوانیم با خلق و ایجاد کسب و کار های نوع پاسخگوی نیازهایشان در سبک نوینی از زندگی باشیم.

در این بین گروه ژاپارت بر اساس مأموریت ذکر شده وظیفه اصلی خود را تأمین رضایت ذینفعان، برطرف کردن نیاز و ایجاد سهولت در کسب و کارهای بازار هدف می‌داند، که این مهم با تکیه بر تجربیات ارزشمند خود و جذب و نگهداری سرمایه انسانی نخبه و خلاق و فراهم اوردن محیطی پویا و محرک رشد و نوآوری که در نهایت منجر به رضایت کارکنان شده و همچنین ارائه خدمات ممتاز به مشتریان و توسعه و حفظ روابط بلند مدت برد برد که منجر به تأمین رضایت مشتریان خواهد شد محقق می‌گردد.